Category archives: Php

Php Diziler / Php Array

Php Diziler / Php Array Dizileri aslında daha önceden kullandığımız değişkenler üzerinden anlamak daha kolay olacaktır. Değişkenlere bilindiği üzere yanlızca bir adet değer atanabilmektedir. Diziler değişkenlerin birden fazla değer alan halleridir. Kısacası, birden fazla değer alan değişkenlere dizi denir. Dizilerin Tanımlanması $diziAdi = array{“içerik1”,”içerik2”,”içerik3”,”içerik4”}; Bu tanımlamayı istersek bir diğer biçim olarak index değerleri ile de […]

PHP strstr function kullanımı

Gelen veriler arasında belirli bir karakterden öncesi ve sonrası gibi ayırımım yapmamız gerekebilir. Mail adreslerinde @’den öncesi ve sonrası gibi veya yaptığınız işlemlere göre bu ayrım değişim gösterebilir. Böyle durumlar için Php ‘de strstr fonksiyonu bulunmaktadır. Bu yazıda php ‘de strstr fonksiyonu nasıl kullanılır onu anlatacağım. $metin = "test@test.com"; $cikti = strstr($metin, "@"); echo $cikti; […]